پروژه های مسکونی

تاریخ اجرا: 1388/2/1تعداد دوربین:870تعداد رکوردر:94

شرکت پخش گوشت و مرغ مه پروتئین

تاریخ اجرا: 1392/7/17تعداد دوربین:24تعداد رکوردر:2

عطر فروشی های خیابان وزرا

تاریخ اجرا: 1391/5/10تعداد دوربین:32تعداد رکوردر:2

شرکت معماری وزرا (طراحی و نقشه کشی)

تاریخ اجرا: 1393/11/13تعداد دوربین:16تعداد رکوردر:1

شرکت سنگ میکاساب (شمس آباد)

تاریخ اجرا: 1390/9/1تعداد دوربین:32تعداد رکوردر:2

پوشاک و پارچه جامعه

تاریخ اجرا: 1389/5/23تعداد دوربین:16تعداد رکوردر:1

شرکت سنگ جام (شمس آباد)

تاریخ اجرا: 1390/7/20تعداد دوربین:38تعداد رکوردر:2

پخش مبلمان برند نارینه

تاریخ اجرا: 1392/4/11تعداد دوربین:7تعداد رکوردر:1

شرکت Nivea

تاریخ اجرا: 1391/8/20تعداد دوربین:54تعداد رکوردر:2

شرکت تاکا (توسعه آبادانی کن ایرانیان)

تاریخ اجرا: 1393/6/1تعداد دوربین:8تعداد رکوردر:1
پروژه های دوربین مداربسته

دسته ها :
يکشنبه ششم 4 1395
X